Hvis du ønsker at verificere dig via mobilen for at gøre dig selv mere troværdig over for andre medlemmer skal du gøre følgende:

- Log ind på din profil

- På siden som åbner vi du kunne se forskellige måder at verificere dig på.

- Vælg mobilen

- I pop op vinduet skal du tilføje dit mobil nummer på international vis, hvilket vil sige for Danmark skal du skrive enten +45 eller 0045 og derefter de 8 cifre som er dit mobil nummer.